Nadzór Archeologiczny

To najprostsza forma badań usług archeologicznych, najczęściej wymagany w przypadku inwestycji prowadzonych w strefach ochrony konserwatorskiej, tzn. inwestycja prowadzona jest w bezpośrednim sąsiedztwie lub pobliżu stanowiska archeologicznego i istnieje prawdopodobieństwo, iż w tym miejscu znajdują się zabytki archeologiczne. Archeolog nadzoruje wszystkie prace ziemne prowadzone na danym terenie. Prowadzi dokumentację fotograficzną i po zakończonym nadzorze sporządza sprawozdanie.


Oferujemy:

  • Nadzór archeologiczny na budowie.
  • Kompleksową obsługę związaną z badaniami archeologicznymi.
  • Nadzór archeologiczny ze ścisłym uwzględnieniem zaleceń biura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Szukasz archeologa?

Skontaktuj się z nami.
Postaramy się szybko rozwiać wszelkie wątpliwości
i odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zadzwoń: 664 448 742Nadzór archeologiczny przy budowie domu


Czasem przed podjęciem prac budowlanych okazuje się, że podczas robót ziemnych niezbędny będzie nadzór archeologiczny. Wbrew jednak temu, co możemy powszechnie o nim usłyszeć, nie ma czego się bać. Zazwyczaj przebiega on sprawnie i bezproblemowo, kończąc się korzystnie dla inwestora prac budowlanych. Starając się rozwiać wszelkie wątpliwości, odpowiadamy na pytania, co to jest nadzór archeologiczny oraz kiedy jest on potrzebny.

Nadzór archeologiczny – kiedy jest potrzebny


Nadzór archeologiczny jest konieczny tylko w przypadku niektórych gruntów. Zawsze jednak przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac ziemnych niezbędne jest wcześniejsze upewnienie się, czy będzie on potrzebny w naszym przypadku. Ostateczną decyzję o konieczności wykonania nadzoru archeologicznego podejmuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Warto wiedzieć, że można już przed zakupem gruntu zorientować się jakie będzie stanowisko konserwatora, sprawdzając plany zagospodarowania przestrzennego gminy. Tam, gdzie mamy do czynienia ze strefami ochrony konserwatorskiej, nadzór archeologiczny z pewnością będzie potrzebny.

Co to jest nadzór archeologiczny


Nadzór archeologiczny odbywa się w miejscach, które znajdują się w pobliżu stanowisk archeologicznych i które obarczone są prawdopodobieństwem odkrycia na ich terenie zabytków lub obiektów archeologicznych. Aby formalnie potwierdzić lub wykluczyć ich obecność, niezbędny jest nadzór archeologa. Prowadzenie prac budowalnych bez nadzoru w miejscach, w których jest on wskazany, jest nielegalne i wiąże się z wysokimi karami finansowymi, czego zdecydowanie lepiej uniknąć. Szczególnie z tego względu, że sam nadzór archeologiczny nie jest dla inwestora prac uciążliwy lub wymagający dodatkowego nakładu pracy. Polega on na obecności archeologa w trakcie dokonywania prac ziemnych, m.in. „odhumusowania” terenu czy kopania fundamentów. Jego zadaniem jest sporządzenie odpowiedniej dokumentacji fotograficznej oraz sprawozdania z przebiegu prac. W większości przypadków okazuje się, że na danym terenie nie znaleziono żadnych zabytków, a prace budowlane mogą być dalej wykonywane bez przeszkód. Nie opóźnia to rozpoczętych prac i nie wpływa negatywnie na realizację inwestycji. Zazwyczaj jest jedynie formalnością, o której dopełnieniu należy bezwzględnie pamiętać. W przypadku wystąpienia podczas prowadzonego nadzoru obiektów archeologicznych (relikty murów, paleniska, groby etc.) następuje powiadomienie o tym fakcie wojewódzkiego konserwatora zabytków, który może podjąć decyzję o wstrzymaniu prac budowlanych i nakazać przeprowadzenie ratowniczych badań wykopaliskowych przed wykonaniem kolejnych robót ziemnych.Galeria zdjęć nadzorów archeologicznych

Kontakt

Pracownia Archeologiczna Archeografia
EMBE PROJEKT MAŁGORZATA KOLASA-ANDRUSIAK,

Zadzwoń: 664 448 742

email: archeolog@archeografia.pl
ul. Pierchały 4a 44-238 Czerwionka-Leszczyny.
NIP 6422993699 REGON 243536577

Pracujemy na terenie całego Górnego Śląska (woj. śląskie), najczęściej w takich miejscowościach jak: Katowice, Rybnik, Racibórz, Jastrzębie Zdrój, Żory, Czerwionka-Leszczyny, Knurów, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Chorzów, Katowice, Chałupki. Działamy również na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego, a także całej Polski.