Koszt badań

Wszystkie badania prowadzone są na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Koszt badań jest ustalany indywidualnie dla konkretnych inwestycji. Gdyż jest zależny od rodzaju planowanych badań.

Chętnie wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i doradzimy najlepsze rozwiązania. Zadzwoń do nas lub napisz.

DOWIEDZ SIĘ WIECEJ
OD CZEGO ZALEŻY CENA NADZORU ARCHEOLOGICZNEGOSzukasz archeologa?

Skontaktuj się z nami.
Postaramy się szybko rozwiać wszelkie wątpliwości
i odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zadzwoń: 664 448 742

Nadzór archeologiczny

Należy pamiętać że w przypadku wystąpienia zabytku o dużej wartości nadzór może przekształcić się w badania archeologiczne. Koszt nadzoru archeologicznego rozliczany jest wg stawki dziennej oraz powierzchni objętej nadzorem.

Archeologiczne badania wykopaliskowe

Prowadzone są przed przystąpieniem do realizacji planowanej inwestycji znajdującej w obrębie stanowiska archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków lub umieszczonego w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz w przypadku gdy inwestycja znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską na podstawię planu zagospodarowania przestrzennego. Po przeprowadzonych badaniach sporządza się sprawozdanie w którym zawarte są: krótki rys historyczny terenu, charakterystyka badań i opis wyników badań, dokumentacja fotograficzna, rysunkowa obiektów i zabytków archeologicznych pozyskanych w trakcie prac. Koszt badań ustalany jest indywidualnie zależy od powierzchni i czasu trwania badań, rodzaju stanowiska (osada, cmentarzysko, miasto, lub inne) warunkom fizjograficznym, pracochłonności, stratygrafii kulturowej stanowiska, rodzaju i ilości obiektów archeologicznych, rozliczany jest w odniesieniu do 1 ar (100 m²).

Odwierty archeologiczne

To uproszczona forma badań archeologicznych. Odwierty wykonuje się na stanowisku o małej intensywności zasiedlenia w przeszłości. Wykonuje się do kilkuset odwiertów, w zależności od powierzchni stanowiska. Podobnie jak w przypadku innych badań odwierty archeologiczne rozliczane są w odniesieniu do 1 ar (100 m²)

Badania powierzchniowe

Prowadzone zazwyczaj na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Mają na celu nieinwazyjne rozpoznanie terenu pod przyszłe inwestycje, które obejmą swym zasięgiem duży obszar ( np. inwestycja drogowa, budowa gazociągu). Polega na terenowej weryfikacji stanowisk archeologicznych zewidencjonowanych w czasie realizacji programu AZP (Archeologiczne Zdjęcie Polski) oraz rozpoznaniu stanowisk wcześniej nie uchwyconych. Przeprowadzenie tego typu badań przed realizacją inwestycji ułatwi prowadzenie robót budowlanych i wykluczy ewentualne przestoje. Koszt badań rozpoznawczych zależny jest od powierzchni objętej badaniami i rozliczany jest wg bieżącego km

Badania nieinwazyjne przy użyciu georadaru.

Koszt tego typu uslug archeologicznych jest ustalany indywidualnie w zależności od charakteru badań.

Kontakt

Pracownia Archeologiczna Archeografia
EMBE PROJEKT MAŁGORZATA KOLASA-ANDRUSIAK,

Zadzwoń: 664 448 742

email: archeolog@archeografia.pl
ul. Pierchały 4a 44-238 Czerwionka-Leszczyny.
NIP 6422993699 REGON 243536577

Pracujemy na terenie całego Górnego Śląska (woj. śląskie), najczęściej w takich miejscowościach jak: Katowice, Rybnik, Racibórz, Jastrzębie Zdrój, Żory, Czerwionka-Leszczyny, Knurów, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Chorzów, Katowice, Chałupki. Działamy również na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego, a także całej Polski.